Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Rafting kup Mura 2012.

Rije? je o edukativno-natjecateljskoj i ekolokoj akciji srednjih kola Me?imurske upanije u organizaciji Grada ?akovca, Turisti?ke zajednice Me?imurske upanije, op?ina uz rijeku Muru te GP EKOM d.o.o., koja svake godine okuplja sve ve?i broj sudionika.

Ove godine sudjelovalo jesedam srednjih kola s podru?ja Me?imurske upanije, te po jedna srednja kola iz Slovenije i Ma?arske. Cilj akcije je bio, kao i svake godine, razvoj sportskorekreacijskog turizma na rijeci Muri i upoznavanje ire javnosti s njezinim ljepotama, ali i potrebi da se je zatiti kao park prirode.

Okupljanje je bilo zakazano19.05.2012. ispred Gradskih bazena Marije Rui? u ?akovcu u 10 sati, odakle se autobusima krenulo do Podturna. Nakon pripreme ?amaca i posada, start raftinga zakazan je to?no u podne. Nakon dionice od 4 km stalo se u Novakovcu kod skele. Nastavilo se idu?ih 4 km do Dekanovca kod RU Mura. U 14.30 slijedilajedionica duine od 3 km do Domainca, odakle se krenulo na dionicu dugu 11 kilometara, koja je vodila do posljednjeg stajalita, odnosno do cilja u Gori?anu.

Kona?ni poredak:

1. mjesto - Graditeljska kola ?akovec
2. mjesto - Ekonomska i trgova?ka kola ?akovec
3. mjesto - Gospodarska kola ?akovec
4. mjesto - Gimnazija ?akovec
5. mjesto - Srednja kola Prelog
6. mjesto - Srednja kola ?akovec
7. mjesto - Tehni?ka kola ?akovec

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________