Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Brevet Drava 200 km, 31.03.2012.

Pozivamo vas na drugi Brevet ove godine u organizaciji Randonneurs Croatie i MBK-Mura.

Start je 31. oujka 2012. u 8:00 sati ispred Gradskih bazena u ?akovcu (HR).

Iz ?akovca trasa vodi prema istoku, uglavnom uz Dravu nizvodno sve do mjesta dala gdje se nalazi i prva kontrolna to?ka. Dalje se kre?e prema jugu kroz Podravinu prolaze?i Molve, Virje i Novigrad Podravski, pa preko Bilogore u smjeru Bjelovara. Dosegnuvi bjelovarsku obilaznicu kre?emo put zapada do Krievaca, gdje je 2. kontrolna to?ka. Nakon toga vozimo breuljkastim krajem junih obronaka Kalnika, kojega prelazimo na njegovom zapadnom dijelu i stiemo u Novi Marof. Tu se priklju?ujemo na gl. cestu koja vodi od Zagreba do Budimpete te preko Varadina stiemo natrag u ?akovec na cilj. Ukupno 208 kilometara i 740 metara penjanja. Brevet je jedan od lakih, pogodan za uvod u sezonu.
Vidimo se na startu!

Vie informacija...

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________