Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

na Gradskim bazenimaá?akovec,á31. svibnja 2010. od 18.00 do 21.00 h

UDRUGA DIJABETI?ARA ME?IMURSKE ÄUPANIJE organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka iáÜe?era u krvi, teáizra?unavanje indeksa tjelesne mase, dana 31. svibnja 2010. (ponedjeljak) u prostorijama Fitness centra na Gradskim bazenima ?akovecáu vremenu od 18.00 do 21.00 h.

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________