Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Od 01.03.2010. - ponedjeljkom i srijedom od 16.00-17.00 h na Gradskim bazenima ?akovec (fitness)

Trudno?a i maj?instvo, prekrasna razdoblja u ×ivotu ×ene koja bi trebala biti ispunjena mirom i sre?om ?emu svakako pridonosi provo?enje raznih aktivnosti koje vas vesele, a mo×da za njih niste imali vremena.

Usmjerit ?emo vas na aktivnosti vezane za vje×banje te odre?ena pravila i preporuke kojih se dobro pridr×avati, kako bi se sprije?ile i izbjegle odre?ene poteÜko?e i komplikacije.

Ako ste i prije trudno?e bili fizi?ki aktivni, po×eljno je pod uvjetom da je trudno?a zdrava i dalje nastaviti s istom vrstom aktivnosti, ali u prilago?enom, ciljanom i stru?no vo?enom vje×banju.

Program uklju?uje lagane aerobne vje×be, pilates, yoga, Kegelove vje×be

Uz vje×bu ostat ?ete zdravi, sna×ni i spremniji za porod i dolazak bebe.

Informacije: na tel. 091/517-0371 ili na recepciji fitnessa Gradskih bazena ?akovec

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________