Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

ObavjeÜtavamo korisnike Gradskih bazena "Marija Ru×i?" ?akovec da ?e se u razdoblju od 02.09. - 12.09.2013. godine odvijati REDOVNI GODIŐNJI REMONT BAZENA. Za to vrijeme prostori bazena i restorana bit ?e zatvoreni za korisnike, dok ?e popratni sadr×aj (fitness centar, turbo solarij...) raditi redovnim radnim vremenom. Ponovno otvorenje bazena i restorana predvi?a se u petak, 13.09.2013. godine. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Uprava GP EKOM d.o.o. ?akovec

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________