Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Ponovno otvorenje bazena u petak 16.09.2011.

Nakon jo jednog uspjeno izvrenog remonta, veselimo se ponovnom otvorenjuGradskih bazena 16. rujna 2011. godine!

Za vrijeme redovnog godinjeg remonta koji je trajao 11 dana,izvren je sveobuhvatan zahvat na cijeloj gra?evini i sustavima (bazenska tehnika, termo - tehni?ka oprema i instalacije, strojarska oprema, elektroenergetska oprema, popravci na gra?evini,...), te kompletno ?i?enje i dezinfekcija bazenskih prostora i klimatizacijskog sustava. Bazeni su napunjeni u nedjelju, ali treba cca 4 dana da bi se uspostavio kompletni reim s potrebnim temperaturama i parametrima vode. Izvrena su laboratorijska ispitivanja ovlatenog laboratorija, a kvaliteta vode moe se pratiti na naoj web stranici.

Kompletne radove remonta izvodili su uglavnom zaposlenici GP EKOM d.o.o.

U remont je uloeno cca 150.000,00 kuna.

Dobrodoli na Gradske bazene ?akovec!

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________