Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

ObavjeÜtavamo korisnike Gradskih bazena ?akovec da ?e se u razdoblju od

06.09. - 16.09.2010. godine

odvijati REDOVNI GODIŐNJI REMONT Gradskih bazena ?akovec.

Za to vrijeme prostori bazena i restorana bit ?e zatvoreni za korisnike,

dok ?e popratni sadr×aji (fitness, turbo solarij, masa×a, putni?ka agencija,..)

raditi redovnim radnim vremenom.

Ponovno otvorenje bazena i restorana predvi?a se u petak, 17.09.2010. godine.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Uprava GP EKOM d.o.o. ?akovec

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________