Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Inner wheel klub ?akovec organizira izlo×bu starih vjen?anih fotografija äFti?eki se ×enijuô u Caffe baru Littera.

Akcija prikupljanja fotografija trajat ?e do 15. velja?e, a one se sakupljaju u Turisti?kom uredu Turisti?ke zajednice grada ?akovca i u ateljeu Fotokolor Vidovi?. Sve fotografije vra?aju se donositeljima nakon zatvaranja izlo×be.

Izlo×ba ima humanitarni karakter te ?e se tako za tu namjenu na izlo×bi posjetiteljima ponuditi prigodni pokloni ľ suveniri, za koje ?e se skupljati dobrotvorni prilozi, a ukupan prihod namijenjen je Domu za psihi?ki oboljele odrasle osobe u Orehovici.

Sve?ano otvorenje izlo×be odr×ati ?e se u petak 19. velja?e u 19:00 sati kada ?e se i nagraditi najbolje fotografije u 4 kategorije: najstarija fotografija, najljepÜa fotografija, najljepÜa mladenka i najljepÜi mladenac.

______________________________________________________________________

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________