Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Dvo milijunti posjetitelj bazena

Dvo milijunti posjetitelj ?akove?kih bazena, priop?enje

Prije 15 godina s radom su zapo?eli Gradski bazeni "Marija Rui?", te su postali jedna od ?akove?kih prepoznatljivosti. Upravo na Badnjak, kroz ulazna vrata, proao je dvo milijuntni posjetitelj.

Bio je to Zlatko Krznari? iz enkovca, ina?e redovni posjetitelj bazena. ?estitali su mu gradona?elnik Grada ?akovca Stjepan Kova? i direktor GP Ekom Miodrag Novosel, koji su mu uru?ili prigodne poklone.

"?akove?ki gradski bazeni postali su nezaobilazni dio gradske sportske, rekreativne, zabavne pa i turisti?ke ponude.", rekao je tom prilikom gradona?elnik Kova?, te uz ?estitku dvo milijuntnom posjetitelju, pozvao gra?ane da koriste gradske bazene. "Uvjeren sam da ?emo se za nekoliko godina ovdje ponovno okupiti, ovaj put kako bismo ?estitali tro milijuntnom posjetitelju."- zavrio je Kova?.

Direktor GP EKOM Miodrag Novosel rekao je da se Gradski bazeni svih ovih godina oboga?uju novim sadrajima te redovno obnavljaju i odravaju. Dnevni prosjek u ovih 15 godina bio je oko 380 posjetitelja dnevno, to je vrlo dobar rezultat., rekao je direktor Novosel.

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________