Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

U suradnji s Turisti?kom zajednicom Grada ?akovca i Me?imurske Äupanije Gradski bazeni Marija Ru×i? prijavljeni su ove godine na EDEN tj. natje?aj za Europsku destinaciju izvrsnosti ?ija je ovogodiÜnja tema äPristupa?ni turizamô.

á

Prema uvjetima poziva i preporukama Europske komisije, pod pojmom turisti?ki pristupa?ne, podrazumijevaju se destinacije koje razvijaju turisti?ku ponudu tako da ona bude pristupa?na/dostupna svim osobama, bez obzira na fizi?ka ograni?enja, invaliditet ili godine, a Üto podrazumijeva sljede?e:

- destinacije bez barijera (infrastruktura i objekti)
- prijevoz (zra?ni, cestovni i pomorski/rije?ni, pogodan za sve korisnike)
- aktivnosti, doga?anja, atrakcije (mogu?nost sudjelovanja za sve osobe)
- marketing, booking sistem, web. stranice i usluge (informacije pristupa?ne/dostupne svima).

Ve? kod same izgradnje bazena vodila se briga o osobama s invaliditetom. Upravo za njih, na bazenima su izgra?eni prilazi i prostori bez barijera kako bi osobe u invalidskim kolicima imale pristup bazenima, restoranu, saunama, fitness centru u podrumu bazena, kao i svim ostalim prostorima.
Na recepciji bazena kod ulaska u prostore za presvla?enje projektiran je poseban prolaz za osobe s ograni?enim mogu?nostima kretanja te posebne garderobe u kojima se mogu presvu?i za bazen. Naravno, uz garderobu izgra?ene su i sanitarne prostorije te direktan ulaz na prostor bazena. Na raspolaganju je i dizalica za spuÜtanje u bazen.

Posjet komisije Hrvatske turisti?ke zajednice 11.03.2013.

á

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________