Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

ObavjeÜtavamo korisnike Gradskih bazena "MarijaáRu×i?" ?akovecáda se temeljem Odluke Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. ?akovec uvodi nova kategorija ulaznice za bazen koja ?e va×iti samo zaágra?ane s podru?ja grada ?akovca (kao dokazákod kupnje ulaznice potreban je osobni dokument).

áOd 1. sije?nja 2013. gra?ani s podru?ja grada ?akovca mo?i ?e svake nedjeljeáod 18,00ádo 22,00 hákoristiti bazen po povlaÜtenoj cijeni od 18,00 kuna.

GP Ekom d.o.o. ?akovec

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________