Cjenik korištenja sportskih terena i objekata Grada Čakovca

Klubovi koji sklope ugovor o godišnjem korištenju usluga i terena dobivaju rabat od 30% (osim na korištenje rasvjete na SRC Mladost, na što se ne odobrava rabat).

U slučaju organizacije većih manifestacija ili međunarodnih utakmica, natjecanja ili mitinga, sklapaju se posebni ugovori gdje se dogovaraju i cijene već prema potrebi pojedinog programa.

Vidi CJENIK - SPORTSKI TERENI